Kolijevka Europe - Vinkovci

Poznato je da ako se u Vinkovcima malo dublje započne kopanje sigurno se nailazi na neki vrijedan nalaz iz bliže ili dalje ljudske povijesti.
Gotovo je cijeli grad arheološki zaštićena zona A odnosno B, ukupne površine 600ha.

Tijekom vremena pronađeni su na prostoru Vinkovaca brojni nalazi, a o njihovoj važnosti svjedoči i činjenica da imamo dvije eponimne kulture koje su imena dobila po toponimima – Vinkovcima i Sopotu: sopotska – mlađekamenodobna i vinkovačka ranobrončanodobna kultura.

http://www.tz-vinkovci.hr/

Orion
Vinkovci

http://www.tz-vinkovci.hr/

Sopotske kućice
Vinkovci

http://www.tz-vinkovci.hr/

Kamenica
Vinkovci